به داروخانه شبانه‌روزی و منتخب کوانتوم (سایت دارویابی) خوش آمدید

ارسال نسخه

جهت رفاه حال شما کاربران محترم و در جهت تسریع در امور خدمات رسانی، بخش ارسال نسخه را راه اندازی کرده ایم تا بدین صورت با ارسال تصویر نسخه دارویی شما بصورت فایلهای عکس یا PDF دارو و نسخه مربوطه را به شما تحویل نمائیم.

بنا بر این اطلاعات درخواستی را در فرم بصورت صحیح پر کرده و فایل تصویر نسخه خود را از طریق فرم همین صفحه ارسال نمایید تا در اسرع وقت با بررسی نسخه، ما از طرف داروخانه شبانه روزی و منتخب کوانتوم (سایت دارویابی) با شما تماس حاصل نمائیم.