به داروخانه شبانه‌روزی و منتخب کوانتوم (سایت دارویابی) خوش آمدید

مجوز فروش اینترنتی دارویابی

از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران – معاونت غذا و دارو

مجوز

پروانه مسئول فنی داروخانه شبانه روزی کوانتوم – 1

به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب خرداد ماه 1334 و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه های مربوطه صلاحیت سرکار خانم شهرزاد شاهین فر فرزند باقر با مدرک تحصیلی دکترا داروسازی دارای شماره نظام پزشکی /انجمن د_4554 و گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. لذا به نامبرده اجاره داده می شود تا مسئولیت فنی در داروخانه کوانتوم را در ساعات کاری تعیین شده برعهده گیرد.

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه صبح و عصر :

ساعت 09:00 الی 21:00

تاریخ صدور : 1400/05/30

تاریخ اعتبار : 1400/12/28

پروانه مسئول فنی داروخانه شبانه روزی کوانتوم – 2

به استناد قانون  مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب خرداد ماه 1334 و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه های مربوطه صلاحیت سرکار خانم نسترن پاشایی فرزند عسگری با مدرک تحصیلی دکترا داروسازی دارای شماره نظام پزشکی /انجمن د_5244 و گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. لذا به نامبرده اجاره داده می شود تا مسئولیت فنی در داروخانه کوانتوم را در ساعات کاری تعیین شده برعهده گیرد.

همه روز شبها :

ساعت 21:00 الی 09:00

تاریخ صدور : 1401/02/24

تاریخ اعتبار : 1401/12/29

مجوز سایت دارویابی

پروانه تاسیس داروخانه شبانه روزی کوانتوم

به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب خرداد ماه 1334 و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه های مربوطه مدارک سرکار خانم شهرزاد شاهین فر فرزند باقر با مدرک تحصیلی دکترا داروسازی در کمیسیون مورخ 1399/11/26 امور داروخانه ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین به نامبرده اجازه داده می شود تا داروخانه مورد تقاضا را تأسیس نماید.

کد داروخانه : 15242524872

شماره پروانه : 165/3931/1/30140

تاریخ صدور : 1400/04/28

تاریخ اعتبار : 1401/04/28

سوالی دارید؟ 24 ساعته هستیم… از ما بپرسید